SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

 

 
 
 
Doç.Dr. Uğur AKYOL
Müdür(Başkan)
 
 
 
Öğr.Gör. Fatih BELEN
Müdür Yardımcısı(Üye)
Prof.Dr. Serdar Osman YILMAZ
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sait Özmen ERUSLU
Üye
Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Savaş DALMIŞ
Üye
Mesut KABAAĞAÇ
Raportör