BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Öğr.Gör.Fatih BELEN Başkan
Öğr.Gör.Hüseyin AYDIN Üye
Öğr.Gör.Ayşegül ÖZTEKİN Üye      
Öğr.Gör.Melike ÖNCE Üye