Saray Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Dış Ticaret 1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.2-Uzmanlık alanında matematiksel yeteneklerini kullanabilir3-Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibidir4-Ulusal ve uluslararası ekonomik olayları anlayarak, işletmelerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.5-Türkiye ve dünya siyasi tarih konuları hakkında siyaset bilimi çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir6-Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını, iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir7-Konularıyla ilgili edindikleri bilgilerin hukuki bir alt yapı üzerinde sahip olmak,8-İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular.9-Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir10-Gümrük kanunu ile Gümrük yönetmeliğini bilir, Gümrük işlemlerini takip eder. Kambiyo mevzuatını bilir ve uygular.11-Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle Dış ticaret muhasebesine uygular. Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibidir12-Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygun şekilde uygular.13-Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve kendi sorumluluklarını yasal çerçevede uygular14-Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilir uygulamalarını yapar15-Bölgesel kuruluşlar ile özelliklede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ile Gümrük Birliği hakkında bilgi sahibi olmak16-Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak.17-Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmak.18-Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur.Dış Ticaret (b)Grafik Tasarımı İşletme Yönetimi1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma4-Sorumlu olduğu personelin faaliyetlerini objektif olarak değerlendirerek, gelişimlerine destek vermek.5-Mesleki anlamda edindiği kurumsal ve uygulamalı bilgileri, lisans düzeyinde veya önlisans düzeyindeki bir alanda kullanabilme becerisini kazanma6-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.7-İşletme yönetimi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da takım üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma8-İşletme yönetimi ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma.9-İşletme yönetimi ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma10-İşletme ve işletmecilik ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme11-İşletme ve işletmecilik eğitimi üzerine güncel bilgi ile desteklenmiş kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.12-İşletme ve işletmecilik alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, araç ve gereçler ile diğer kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanabilme13-İşletme alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, karşılayabilme ve mesleğinde uygulama yetkinliğine sahip olma14-İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri, yorumlayabilme ve değerlendirebilme.15-Düşünce sistemi geliştirerek, olguları ve sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 16-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak17-Alanında yeterli olacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.Mimarlık ve Şehir Bölge PlanlamaMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği2-Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojileri kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olmak3-Somut düşünme yeteneğine sahip olmak.4-Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olmak ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme5-Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak6-Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olma7-Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmek8-Mesleki ve Etik sorumluluk anlayışı9-Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek10-Mesleki güncel konuları takip etmek.11-Ekip çalışmasına yatkınlık12-Diğer departmanlarda çalışanlar ile iletişim kurabilme yeteneği13-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak14-Araştırma yeteneğine ve ilgisine sahip olmak15-Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmakMülkiyet Koruma ve Güvenlik BölümüTapu ve Kadastro1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi2-Temel bilimleri Tapu ve Kadastro bölümünde kullanabilmek3-Tapu ve kadastro uygulamalarında kullanılan belgeleri tanımak, resmi yazışmaları gerçekleştirmek4-Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinci5-Küresel ve yerel ölçekli çevre problemlerine duyarlılık6-Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip edip, uygulamak7-Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak8-Etkin iletişim kurma beceresi ve yabancı dil bilgisi9-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme beceresi ve yaratıcılık10-Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmakTasarımYönetim ve Organizasyon

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ