YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ

             

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (DİSİPLİN KURULU)

Doç Dr. Uğur AKYOL

Başkan

Doç Dr. Uğur AKYOL

Başkan

Öğr.Gör. Fatih BELEN

Üye

Öğr.Gör. Fatih BELEN

Üye

Öğr.Gör.Hüseyin AYDIN

Üye

Prof.Dr.Serdar Osman YILMAZ

Üye

Öğr.Gör. Ayşegül Öztekin

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özmen ERUSLU

Üye

Öğr.Gör. Melike ÖNCE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İ.Savaş DALMIŞ

Üye

Mesut KABAAĞAÇ

Raportör

Mesut KABAAĞAÇ

Raportör

   

YAYIN ALT KOMİSYONU

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

Doç. Dr Uğur AKYOL

Başkan

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Başkan

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Üye -ASİL

Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN

Üye -ASİL

Öğr. Gör. Salim KISTIRAK

Üye

Öğr. Gör. Salim KISTIRAK

Üye- YEDEK

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

Üye

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Üye- YEDEK

   
   

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

FARABİ  KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Dış.Tic.Koord.

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Dış.Tic.Koord.

Öğr. Gör Hüseyin AYDIN

Muh. Koord

Öğr. Gör Hüseyin AYDIN

Muh. Koord

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

İşl.Yön.Koord.

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

İşl.Yön.Koord.

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

Tapu Kadastro Koord.

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

Tapu Kadastro Koord.

   

BOLOGNA KURULU

YEMEK KOMİSYONU

İşletme Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Özlem TAN

Başkan

Öğr. Gör. Ayşegül  ÖZTEKİN

Program Bologna Sorumlusu

Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Ayşegül  ÖZTEKİN

Program Web ve AKTS Sorumlusu

Öğr. Gör. Salim KISTIRAK

Üye

Üye

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

 

Öğrenci Temsilcisi

Yüks.Sekreteri Mesut KABAAĞAÇ

Üye

Muhasebe ve Vergi  Uygulamaları Programı

MEZUNİYET VE SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

Başkan

Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN

Program Bologna Sorumlusu

Öğr. Gör. Özlem TAN

Üye

Öğr.Gör.Özlem TAN

Program Web ve AKTS Sorumlusu

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Üye

 

Öğrenci Temsilcisi

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

Üye

     

Dış Ticaret Programı

Öğrenci Temsilcisi

Üye

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Program Bologna Sorumlusu

 

Öğr.Gör. Salim KISTIRAK

Program Web ve AKTS Sorumlusu

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM KOMİSYONU

 

Öğrenci Temsilcisi

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Başkan

 

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Üye

BURS VE YARDIM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

Üye

Öğr. Gör. Salim KISTIRAK

Başkan

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

Üye

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Üye

Bilg. İşl. Namık ŞAHİN

Üye

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Üye

 

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

Üye

   

ÇEVRE KOMİSYONU

SOSYAL POLİTİKALAR VE SİVİL TOPLUM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

Başkan

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Başkan

Öğr. Gör. Özlem TAN

Üye

Öğr. Gör. Özlem TAN

Üye

Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Salim KISTIRAK

Üye

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Üye

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

Üye

       

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

BİRİM STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

BAŞKAN

Öğr. Gör. Fatih BELEN

Başkan

Öğr. Gör. Fatih BELEN

ÜYE

Öğr. Gör. Özlem TAN

Üye

Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN

ÜYE

Öğr. Gör Hüseyin AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZTEKİN

ÜYE

Öğr. Gör. Seval AYGÜN

Üye

     

Öğr. Gör. Melike ÖNCE

Üye

Yüks.Sekreteri Mesut KABAAĞAÇ

Üye

Bil. İşl. Zeynep KOMUTANOĞULLARI

Üye