Saray Meslek Yüksekokulu

 

 

 

   

  Doç.Dr. Uğur AKYOL

Müdür(Başkan)

                                                                                                 

                   Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN                                                                    Öğr.Gör.Melike ÖNCE

                   Müdür Yardımcısı(Üye)                                                                   Müdür Yardımcısı(Üye)

                                                                  

                                                                                                         

                       Öğr.Gör.Fatih BELEN                                                                      Öğr.Gör.Ayşegül ÖZTEKİN

                                Üye                                                                                                            Üye

 

                                        

                                         Mesut KABAAĞAÇ

                                   Raportör