2016-01-19

Sosyal Güvenlik Programı Öğretim Görevlisi Alımı Öndeğerlendirme SonuçlarıNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sosyal Güvenlik Programında İstihdam Edilmek Üzere ''Öğretim Görevlisi'' Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları

Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programında İstihdam Edilmek Üzere ''Öğretim Görevlisi'' Kadrosuna müracaat eden adayların Yüksek Öğretim Kanunun 31.07.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'', ''Madde 10'' uyarınca ALES puanının %70 ve lisans mezuniyet notunun %30'u dikkate alınarak ön değerlendirme puanları, sınava girecek adaylar ve ilanın gerektirdiği koşulları sağlamayan adaylar şeklinde aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu duyuru ilgili yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

Lisans Genel Not Ortalaması

ALES Puanın
%70

Lisans GNO
%30

Toplam Puan

AÇIKLAMA

1

Hamdi KAYA

90,5486

82,26

63,38402

24,678

88,06202

SINAVA GİREBİLİR

2

Hüseyin KOÇAK

79,5803

88,1

55,70621

26,43

82,13621

SINAVA GİREBİLİR

3

Sevginar NALBANTOĞLU

82,7305

74,56

57,91135

22,368

80,27935

SINAVA GİREBİLİR

4

Haydar ALTINOK

84,0885

57,75

58,86195

17,325

76,18695

SINAVA GİREBİLİR

5

Cüneyit ÇIVGIN

70,074

88,9

49,0518

26,67

75,7218

SINAVA GİREBİLİR

6

Fatih BELEN

80,9551

62,9

56,66857

18,87

75,53857

SINAVA GİREBİLİR

7

Ömer KAYA

75,6411

71,02

52,94877

21,306

74,25477

SINAVA GİREBİLİR

8

Mehmet Yusuf ERDOĞAN

79,7514

60

55,82598

18

73,82598

SINAVA GİREBİLİR

9

Aytaç AYDIN

80,9946

56,8

56,69622

17,04

73,73622

SINAVA GİREBİLİR

10

Aynur ÖNÜR ASLAN

71,6316

75,4

50,14212

22,62

72,76212

SINAVA GİREBİLİR

 

Sınav Tarihi:25.01.2016

Sınav Saati:11:00

Sınav Yeri : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu
Değirmenaltı Yerleşkesi Tekirdağ

Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız