2015-05-12

Başka Üniversitede Yaz Okulu Öğrenimi YapılabilecekDeğerli Öğrencilerimiz, 
Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nun 10/07/2014 tarihinde almış olduğu karara göre Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir. 

• Yaz okulunda bir öğretim yılında en fazla 12 AKTS ders alınabilecektir 

• Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin öğrenim gördükleri bölüm veya programlardaki ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdır

• Öğrenciler yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi okulunda onaylatmalıdırlar. 

İlgili Senato kararı için tıklayınız