2017-01-10

2017 Dönemi Erasmus Öğrenci Hareketliliği İlanıÖğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilmektedir:

 
1. Öğrenim hareketliliği
2. Staj hareketliliği
 
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 
Hibeler yalnızca yurtdışında aşağıdaki faaliyetlerin takip edilmesi için verilir:
 
- Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dahil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları
 
- Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan tam zamanlı stajlar

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.
 
Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü staj yapmasıdır.
 

_________________________________

2017 dönemi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuru ilanı için tıklayınız.
_________________________________

2017 dönemi Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği ilanı için tıklayınız.