2016-01-19

İşletme Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Alımı Öndeğerlendirme Sonuçları 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

İşletme Yönetimi Programında İstihdam Edilmek Üzere ''Öğretim Görevlisi'' Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları

Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programında İstihdam Edilmek Üzere ''Öğretim Görevlisi'' Kadrosuna müracaat eden adayların Yüksek Öğretim Kanunun 31.07.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'', ''Madde 10'' uyarınca ALES puanının %70 ve lisans mezuniyet notunun %30'u dikkate alınarak ön değerlendirme puanları, sınava girecek adaylar ve ilanın gerektirdiği koşulları sağlamayan adaylar şeklinde aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu duyuru ilgili yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

Lisans Genel Not Ortalaması

ALES Puanın
%70

Lisans GNO
%30

Toplam Puan

DURUMU

1

Fikret DAĞLI

77,8718

70,78

54,51026

21,234

75,74426

SINAVA GİREBİLİR

2

Cüneyit ÇIVGIN

70,074

88,9

49,0518

26,67

75,7218

SINAVA GİREBİLİR

3

Ömer Emrah ACAR

72,4115

70,9

50,68805

21,27

71,95805

SINAVA GİREBİLİR

4

ÖZGÜL UYAN

71,9219

71,28

50,34533

21,384

71,72933

SINAVA GİREBİLİR

5

Melike AYDIN

75,5028

62,9

52,85196

18,87

71,72196

SINAVA GİREBİLİR

6

Pınar BERBER

73,963

63,66

51,7741

19,098

70,8721

SINAVA GİREBİLİR

7

Muharrem ŞERBETÇİ

75,0195

58,25

52,51365

17,475

69,98865

SINAVA GİREBİLİR

8

Lokman SAYIM

70,9467

63,5

49,66269

19,05

68,71269

SINAVA GİREBİLİR

9

Hacı Abuzer FİDANCI

70,9134

58,23

49,63938

17,469

67,10838

SINAVA GİREBİLİR

10

Mustafa KAZAK

71,7044

55,67

50,19308

16,701

66,89408

SINAVA GİREBİLİR

 

Sınav Tarihi:25.01.2016

Sınav Saati:13:30

Sınav Yeri : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu
Değirmenaltı Yerleşkesi Tekirdağ

 

Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız