Saray Meslek Yüksekokulu

 

 

 

BİRİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
(COVİD - 19 HAZIRLIK EKİBİ)
Üyeler Görevlinin Adı/Soyadı e-mail adresi
İşveren  Prof.Dr. Uğur AKYOL uakyol@nku.edu.tr
İş Güvenliği Uzmanı  Öğr.Gör.Gülsüm TURAN gturan@nku.edu.tr
İşyeri Hekimi  Dr.Öğr.Üyesi Naile Esra SAKA nesaka@nku.edu.tr
İnsan Kaynakları,Personel  Mesut KABAAĞAÇ mkabaagac@nku.edu.tr
Sivil Savunma Uzmanı  - -
Formen  Öğr.Gör.Hüseyin AYDIN haydin@nku.edu.tr
Çalışan Temsilcisi  Öğr.Gör.Fatih BELEN fbelen@nku.edu.tr
     
     
İSG RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
Üyeler Görevlinin Adı e-mail Adresi
İşveren veya İşveren Vekili Öğr.Gör.Dr.Melike ÖNCE monce@nku.edu.tr
İşyeri Hekimi Dr.Öğr.Üyesi Naile Esra SAKA nesaka@nku.edu.tr
İş Güvenliği Uzmanı Öğr.Gör. Gülsüm TURAN gturan@nku.edu.tr
Çalışan Temsilcisi Öğr.Gör. Fatih BELEN fbelen@nku.edu.tr
Destek Elemanları (Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlk Yardım Ekip Başkanları) Teknisyen Mehmet Ali ÜNLÜ
Öğr.Gör. Salim KISTIRAK
Öğr.Gör. Fatih BELEN
Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN
maunlu@nku.edu.tr
skistirak@nku.edu.tr
fbelen@nku.edu.tr
haydin@nku.edu.tr
Muhtemel Tehlike kaynakları ile riskler
konusunda bilgi sahibi kişiler
Mehmet Ali ÜNLÜ maunlu@nku.edu.tr
     
     
DESTEK EKİPLERİ
Ekip Adı Adı Soyadı Ekip Sorumlusu
Söndürme Ekibi Teknisyen Mehmet Ali ÜNLÜ
Bilg.İşl. Süleyman ÇAKIR
Bilg.İşl. Namık ŞAHİN
Teknisyen Mehmet Ali ÜNLÜ
Kurtarma Ekibi Öğr.Gör. Salim KISTIRAK
Öğr.Gör. Ercan MAKREŞ
Memur Rahmi ÖZGÜR
Öğr.Gör.Salim KISTIRAK
Koruma Ekibi Öğr.Gör. Fatih BELEN
Bilg.İşl. Zeynep KOMUTANOĞULLARI
Öğr.Gör. Fatih BELEN
İlk Yardım Ekibi Öğr.Gör.Hüseyin AYDIN
Yüksekokul Sekr. Mesut KABAAĞAÇ
Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN