%10’luk Başarı Dilimine Giren Öğrencilerin İş Akış Süreci

Açık İhale İş Akış Süreci

Akademik Birim Kurulu-Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararlarını Alma ve Dağıtma İş Akış Süreci

Akademik Birim Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci

Aylıksız İzin İş Akış Süreci

Bağış veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

Burs İşlemleri İş Akış Süreci

Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

Ders Havuzuna Yeni Ders Ekleme İş Akış Süreci

Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Planının Güncellenmesi İş Akış Süreci

Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

Diploma İkinci Nüshası İş Akış Süreci

Diploma İşlemleri İş Akış Süreci

Doğrudan Temin 22A-B-C İş Akış Süreci

Doğrudan Temin 22D İş Akış Süreci

Ek Ders İş Akış Süreci

Haftalık Ders Programının Oluşturulması İş Akış Süreci

Hakediş İş Akış Süreci

Harç veya Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İş Akış Süreci

Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci

İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci

İhale Dökümanına Şikayet İş Akış Süreci

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci

Jüri Üyelik Ücreti İş Akış Süreci

Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci

Kesinleşen İhaleye İtiraz İş Akış Süreci

Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

Maaş Hazırlama İş Akış Süreci

Mal Bildirimi İş Akış Süreci

Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Belgesi , Transkript Verme

Öğrenci Disiplin İşlemleri  İş Akış Süreci

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

Öğrenci Kimlik Kartını Kaybetme İşlemi İş Akış Süreci

Öğrenci Kontenjanları İş Akış Süreci

Öğrenci Stajı İş Akış Süreci

Öğretim Planı İşlemleri İş Akış Süreci

Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci

Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci

Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci

Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci

Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci

Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci

Sınav Ekraklarının Saklanması İş Akışı

Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Sınav Sonuçları İlanı İş Akış Süreci

Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci

Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci

Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci

Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

Telefon, Doğalgaz ve Su Faturası İş Akış Süreci

Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

Üniversite Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Süreci

Üniversitelerarası Yatay Geçiş  İş Akış Süreci

Üniversiteyi Temsilen Öğrenci Görevlendirmesi

Yaz Okulu İş Akış Süreci

Yeni Kayıt Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci

Yıllık-Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci

Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci