2016-11-21

Saray MYO 2016-2018 Öğrenci Konseyi Seçimi Adayları, SeçimTakvimi ve Esasları 

Namık Kemal Üniversitesi

2016-2018 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve Esasları

 

Seçim takviminin duyurulması

14 Kasım 2016

Adaylık başvuruları

21 Kasım- 25 Kasım 2016

Adayların İlanı

28 Kasım 2016

Adayların seçim kampanyaları

28 Kasım -02 Aralık 2016

ABD/Bölüm/Program temsilcisi seçimi

 

Birinci tur

06 Aralık 2016 (09:00-16:30)

İkinci tur

07 Aralık 2016 (09:00-16:30)

Üçüncü tur

08 Aralık 2016 (09:00-16:30)

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi

09 Aralık 2016 (10:00-11:00)

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı

14 Aralık 2016 Saat 14:00

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 

Öğrenci Konseyi Seçim Esasları

-Seçimden en az bir hafta önce adaylık ilan edilmiş olmalı.

-Seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütülebilir.

- Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcileri bir defaya mahsus 2 yıl süre için seçilir.

- Seçilen bir adayın görev süresi sona ermeden herhangi bir şekilde görevden ayrılması durumunda takip eden dönemlerde tekrar aday olamaz.

-Fakülte, Meslek Yüksekokulu  ve Enstitülerde her bir bölüm/program/anabilim dalı için seçilen temsilciler bir araya gelerek 2 yıl için Birim Öğrenci Temsilcisini seçer. Seçimde salt çoğunluk aranır.

- Bölüm/program/anabilim dalı temsilcileri ile birim öğrenci temsilcilerinin 2 yıllık süre dolmadan herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde bir ay içerisinde   ilgili akademik birimin tespit edeceği seçim takvimi çerçevesinde seçim yenilenir ve kalan süre için temsilci seçilir.

-  Birinci  tur  seçimlerde,   seçimin  yapıldığı  Bölüm/program/anabilim  dalı  kayıtlı  öğrencilerinin  (varsa  ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda en az %50’sinin seçime katılması şarttır.  Üçüncü turda katılma şartı aranmaz. İlk iki tur seçimlerde salt çoğunluğun oyunu, üçüncü turda en çok oyu alan aday iki yıl için Öğrenci Temsilcisi seçilir.

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları

oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.